Voucher MoMo Voucher Mitsubishi Đại Lý

MELBOURNE - SYDNEY

  • Đi: 15/12/2020
    : JQ64 SGN-MEL: 22:35 - 11:10+1;
  • Về: 20/12/2020
    : JQ510 MEL - SYD: 10:50 - 12:15; JQ61 SYD-SGN: 15:20 - 21:05
  • 6 Ngày 5 Đêm
  • 3 Sao
  • Số chỗ: 15
38,890,000

ĐIỂM NỔI BẬT

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH TOUR

  • MELBOURNE

 

Đi: 15/12/2020
JQ64 SGN-MEL: 22:35 - 11:10+1;
Về: 20/12/2020
JQ510 MEL - SYD: 10:50 - 12:15; JQ61 SYD-SGN: 15:20 - 21:05

Còn 15
38,890,000
Đi: 29/12/2020
JQ64 SGN-MEL: 22:35 - 11:10+1;
Về: 03/01/2021
JQ510 MEL - SYD: 10:50 - 12:15; JQ61 SYD-SGN: 15:20 - 21:05

Còn 16
44,890,000
Đi: 12/01/2021
JQ64 SGN-MEL: 22:35 - 10:10+1;
Về: 17/01/2021
JQ510 MEL - SYD: 10:30 - 11:55; JQ61 SYD-SGN: 16:20 - 21:05

Còn 15
0
Đi: 26/01/2021
JQ64 SGN-MEL: 22:35 - 10:10+1;
Về: 31/01/2021
JQ510 MEL - SYD: 09:20 - 10:45; JQ61 SYD-SGN: 15:20 - 21:05

Còn 15
0
Đi: 23/02/2021
JQ64 SGN-MEL: 22:35 - 10:10+1;
Về: 28/02/2021
JQ506 MEL - SYD: 09:20 - 10:45; JQ61 SYD-SGN: 15:20 - 21:05

Còn 15
0
Đi: 09/03/2021
JQ64 SGN-MEL: 22:35 - 10:10+1;
Về: 14/03/2021
JQ508 MEL - SYD: 10:00 - 11:25; JQ61 SYD-SGN: 15:20 - 21:05

Còn 15
0

Có Thể Bạn Thích

MELBOURNE - SYDNEY Du lịch lễ 30/4
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% - phòng vé máy bay - vé tàu